Rybnik, ul Przemysłowa 3, tel 693 291 662, mail: kontakt@lakiernia-rybnik.pl

Dojazd

Na załączonym podglądzie z Google street view jest pokazana stara brama wjazdowa.
Wystarczy wjechać w nią oraz na końcu dojazdu skręcić w prawo, by wjechać na nasz
parking.